Kategorija Nastava

Nastava: Tomašegović

Profesor Nikola Tomašegović neće održati nastavu na seminaru u sklopu kolegija Hrvatska povijest 19. stoljeća u srijedu, 20. ožujka, zbog bolesti. Studenti će biti obaviješteni o terminu nadoknade.