Nastavnici

dr. sc. Damir Agičić

Redoviti profesor

dagicic@ffzg.hr

+385 1 4092 152

C-112

čet 12:00

KatedraKatedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: povijest Srednje i Jugoistočne Europe ca. 1850-1950; hrvatsko-poljski i hrvatsko-češki odnosi ca. 1850-1950; razvoj suvremene historiografije; problematika nastave povijesti

dr. sc. Nikola Anušić

Izvanredni profesor

nanusic@ffzg.hr

+385 1 4092 152

C-112

pon 16:00-17:00, čet 14:00-15:00

KatedraKatedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: povijesna demografija; historijska epidemiologija

dr. sc. Zrinka Blažević

Redovita profesorica

zblazevi@ffzg.hr

+385 1 4092 157

C-117

uto 14:30-15:30 

KatedraKatedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: intelektualna historija ranog novog vijeka; kulturna historija ranog novog vijeka; teorija historije; historijska antropologija; historijska imagologija

dr. sc. Filip Budić

Asistent

fbudic@ffzg.hr

+385 1 4092 191

C-015

uto 11:00-12:00, sri 12:30-13:30

KatedraKatedra za staru povijest

Razdoblje istraživanja: stara povijest

Istraživačke teme: Grci na Jadranu; grčka mitologija u prostoru; migracije i kolonizacija u antičkom svijetu; politička povijest kasnoklasičnog perioda

dr. sc. Tomislav Galović

Izvanredni profesor

tgalovic@ffzg.hr

+385 1 4092 156

C-116

pet 12:30 i prema dogovoru

Katedra: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: hrvatska srednjovjekovna povijest; pomoćne povijesne znanosti; latinska i hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura; benediktinci i franjevci; fenomen glagoljaštva; povijest otoka Krka

dr. sc. Hrvoje Gračanin

Redoviti profesor

hrvoje.gracanin@gmail.com; hgracani@ffzg.hr

+385 1 4092 158

A-200

sri 15:30-17:00 (zimski semestar); sri 14:00-15:30 (ljetni semestar)

Katedra: Katedra za svjetsku povijest srednjeg vijeka

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: kasna antika i rani srednji vijek; Zapadni Ilirik; Bizant; kasnoantičko i ranosrednjovjekovno povijesno spisateljstvo

dr. sc. Borislav Grgin

Redoviti profesor

bgrgin@ffzg.hr

+385 1 4092 158

C-118

pon 13:00-14:00, sri 13:00-14:00

Katedra: Katedra za svjetsku povijest srednjeg vijeka

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: Hrvatska i Srednja i Jugoistočna Europa u kasnom srednjem vijeku

dr. sc. Goran Hutinec

Docent

ghutinec@ffzg.hr

+385 1 4092 149

C-109

sri 13:00-14:00, čet 11:00-12:00

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: urbana povijest; povijest Holokausta; vojna povijest; Drugi svjetski rat; Domovinski rat

dr. sc. Iskra Iveljić

Redovita profesorica

iskra.iveljic@ffzg.hr

+385 1 4092 151

C-111

pet 11:00-12:30

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: hrvatska povijest 19. stoljeća; povijest plemstva u 19. stoljeću; kulturna povijest; isprepletene povijesti Beča, Zagreba i Budimpešte u 19. stoljeću; tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu

dr. sc. Tvrtko Jakovina

Redoviti profesor

tvrtko.jakovina@ffzg.hr

+385 1 4092 153

C-113

sri 12:30-13:30 (zimski semestar); uto 13:30-14:00, sri 11:00-12:30 (ljetni semestar)

Katedra: Katedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: svjetska povijest 20. stoljeća; Hladni rat; povijest SFRJ; povijest Pokreta nesvrstanih zemalja; američka povijest

dr. sc. Branimir Janković

Docent

bjankovi@ffzg.hr

+385 1 4092 152

C-112

pet 11:00-12:30 i prema dogovoru

Katedra: Katedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: povijest historiografije; suvremena historiografija; intelektualna historija; javna povijest; povijest revolucija; historiografija i nacionalizam

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

Docentica

kjstarce@ffzg.hr

+385 1 4092 151

C-111

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: povijest hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću; povijest Osmanskog Carstva u imperijalnom i regionalnom kontekstu; povijest osmanskog pograničnog društva; osmanska imperijalna baština u Hrvatskoj


Na bolovanju.

dr. sc. Hrvoje Klasić

Izvanredni profesor

hklasic@ffzg.hr

+385 1 4092 152

C-112

čet 14:30-15:30, pet 09:30-11:00

Katedra: Katedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: svjetska povijest 20. stoljeća; Jugoslavija; socijalizam; povijesni revizionizam

dr. sc. Snježana Koren

Docentica

skoren@ffzg.hr

+385 1 4092 148

C-108

pon 11:00-12:00, uto 11:00-12:00

Katedra: Katedra za metodiku nastave povijesti

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: politika povijesti; povijest SFRJ i država sljednica; nastava povijesti; kultura sjećanja; ideologije 20. stoljeća

dr. sc. Vjeran Kursar

Izvanredni profesor

vkursar@ffzg.hr

+385 1 4092 157

C-117

čet 11:00-12:30

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: osmanska povijest; Bosna i Hercegovina; Balkan; osmanski nemuslimani

Dea Marić

Predavačica

dmaric@ffzg.hr

+385 1 4092 148

C-108

pon 13:00-14:00, uto 13:00-14:00

Katedra: Katedra za metodiku nastave povijesti

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: nastava povijesti; aktivno učenje; kultura sjećanja

dr. sc. Jelena Marohnić

Docentica

jmarohnic@ffzg.hr

+385 1 4092 191

C-015

sri 10:00-11:00, čet 13:00-14:00

Katedra: Katedra za staru povijest

Razdoblje istraživanja: stara povijest

Istraživačke teme: Grci na Jadranu; grčka epigrafija

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

Redovita profesorica | Pročelnica Odsjeka

znikolic@ffzg.hr; znikolic@m.ffzg.hr

+385 1 4092 155

C-115

pon 16:00-17:00, sri 11:00-12:00

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: povijest obitelji; ženska povijest; povijest djece i djetinjstva; povijest plemstva; povijest osoba s posebnim potrebama

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

Docentica

iograjse@ffzg.hr

+385 1 4092 152

C-112

pon 12:30 i prema dogovoru

Katedra: Katedra za svjetsku povijest novog vijeka

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: međuraće; ženska povijest; rodna povijest; povijest obrazovanja

dr. sc. Boris Olujić

Redoviti profesor

bolujic@ffzg.hr

+385 1 4092 237

C-014

uto 11:00-12:00, sri 12:30-13:30

Katedra: Katedra za staru povijest

Razdoblje istraživanja: stara povijest

Istraživačke teme: stara povijest hrvatskih zemalja; ekohistorija i ekoarheologija krškog prostora u prapovijesti i antici; povijest starog Istoka; historijska antropologija; povijest komunikacija

 

 

dr. sc. Jasmina Osterman

Docentica

josterma@ffzg.hr

+385 1 4092 237

C-014

pon 12:30-13:30, pet 10:00-11:00

Katedra: Katedra za staru povijest

Razdoblje istraživanja: stara povijest

Istraživačke teme: neolitizacija starog Istoka; urbanizacija starog Istoka; sumerska kultura; protoklinasti tekstovi; ekohistorija južne Mezopotamije

 

dr. sc. Hrvoje Petrić

Redoviti profesor

hpetric@ffzg.hr

+385 1 4092 148

C-108

sri 10:45 i prema dogovoru

Katedra: Katedra za povijest Sredozemlja, Srednje i
Jugoistočne Europe

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: ekohistorija; ekonomska povijest 

dr. sc. Martin Previšić

Izvanredni profesor

martinprevisic@gmail.com

+385 1 4092 159

C-119

uto 11:00-12:00 (uz prethodnu najavu mailom)

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: povijest SFRJ; povijest komunizma; povijest logora; suvremena hrvatska povijest

 

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

Izvanredna profesorica

zsikiric@ffzg.hr

+385 1 4092 159

C-119

sri 11:30-12:30 uz najavu mailom i prema dogovoru

KatedraKatedra za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: hrvatska društvena i kulturna povijest 18. i 19. stoljeća; urbana historija; povijest žena; latinski izvori za hrvatsku povijest

dr. sc. Marko Šarić

Docent

msaric2@m.ffzg.hr

+385 1 4092 159

C-119

sri 09:30-11:00 i prema dogovoru

Katedra: Katedra za povijest Sredozemlja, Srednje i
Jugoistočne Europe

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: regionalna povijest Jugoistočne Europe i Sredozemlja u ranom novom vijeku; povijest vlaških društava i vojnokrajiških sustava na imperijalnom višegraničju; kulturna povijest seoskih zajednica Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku

 

dr. sc. Filip Šimetin Šegvić

Docent

phillip.simetinsegvic@gmail.com

+385 1 4092 156

C-116

čet 13:00

Katedra: Katedra za povijest Sredozemlja, Srednje i
Jugoistočne Europe

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: Habsburška Monarhija; prijelaz stoljeća; kulturna i intelektualna povijest; historiografija i teorija

dr. sc. Luka Špoljarić

Docent

luka.spoljaric@ffzg.unizg.hr

+385 1 4092 158

C-118

uto 11:00-12:30

Katedra: Katedra za svjetsku povijest srednjeg vijeka

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: kasnosrednjovjekovna povijest hrvatskih i bosanskih zemalja u europskom kontekstu; imperijalizam i nacionalizam u kasnosrednjovjekovnoj Europi; renesansni pokret i njegovo širenje Europom; humanistička književnost; povijest Latinskog Istoka u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

dr. sc. Nataša Štefanec

Redovita profesorica

natasa.stefanec@ffzg.hr

+385 1 4092 151

C-111

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: ranonovovjekovna povijest

Istraživačke teme: povijest Vojne krajine; povijest plemstva; povijest nasilja; povijest Habsburške Monarhije

 

 

Na slobodnoj studijskoj godini ak. god. 2023/2024.

dr. sc. Ivica Šute

Redoviti profesor

isute@ffzg.hr

+385 1 4092 148

C-108

uto 11:00-12:00, sri 11:00-12:00

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: hrvatska povijest 20. stoljeća; kulturna povijest; povijest svakodnevice; kultura putovanja u 20. stoljeću

mag. educ. lat. et hist. Maja Tabak Demo

Asistentica

mtabak@ffzg.hr

+385 1 4092 156

C-116

čet 14:00-15:00

Katedra: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: hrvatska povijest razvijenog srednjeg vijeka; pomoćne povijesne znanosti; srednjovjekovni latinski jezik; humanistička latinska književnost

dr. sc. Nikola Tomašegović

Asistent

ntomaseg@ffzg.hr

+385 1 4092 153

C-113

uto 17:00-18:00

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: moderna i suvremena povijest

Istraživačke teme: intelektualna povijest; teorija i povijest historiografije

dr. sc. Trpimir Vedriš

Izvanredni profesor

tvedris@ffzg.hr

+385 1 4092 155

C-115

Katedra: Katedra za hrvatsku povijest

Razdoblje istraživanja: srednjovjekovna povijest

Istraživačke teme: hrvatska ranosrednjovjekovna povijest; povijest Jugoistočne Europe u ranom srednjem vijeku; kasnoantička i srednjovjekovna hagiografija; povijest kršćanstva u kasnoj antici i srednjem vijeku; moderna i suvremena recepcija srednjovjekovlja

 

Na slobodnom studijskom semestru u zimskom semestru ak. god. 2023/2024.

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

Docentica

ivbrcic@ffzg.hr

+385 1 4092 191

C-015

uto 10:00-11:00, čet 11:30-12:30

Katedra: Katedra za staru povijest

Razdoblje istraživanja: stara povijest

Istraživačke teme: egipatska povijest; povijest starog Istoka; rimska epigrafija; antička religija; orijentalni kultovi