Studij

Na prijediplomskoj razini studenti mogu upisati jednopredmetni studij povijesti ili dvopredmetni u kombinaciji s druga 33 dvopredmetna studija Filozofskog fakulteta. Prijediplomski studij traje šest semestara, tijekom kojih studenti moraju postići ukupno 180 ECTS bodova.


Na diplomskoj pak razini, koja traje četiri semestra i obuhvaća ukupno 120 ECTS bodova, studenti mogu odabrati hoće li upisati nastavnički smjer ili jedan od četiri modula istraživačkog smjera specijalizirana po razdobljima (stara povijest, srednjovjekovna povijest, ranonovovjekovna povijest, moderna i suvremena povijest). Diplomski studij povijesti se također može upisati bilo kao jednopredmetni, bilo kao dvopredmetni studij.


Posebnost u ponudi Odsjeka za povijest je integrirani prijediplomski i diplomski studij povijesti i geografije koji Odsjek izvodi u suradnji s Odsjekom za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.


Detaljnije informacije o prijediplomskim i diplomskim studijskim programima koje nudi Odsjek za povijest mogu se pronaći u ECTS Informacijskom paketu Filozofskog fakulteta za tekuću akademsku godinu.


Na Filozofskom fakultetu mogu se upisati dva poslijediplomska doktorska studija povijesti. Jedan je Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti; drugi je Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Sve zainteresirane za upis poslijediplomskog studija pozivamo da se osobno obrate voditelju studija ovisno o njihovim istraživačkim interesima.