Znanost

Monografije nastavnika Odsjeka

Profesori i znanstvenici s Odsjeka za povijest objavili su kroz povijest neke od najpoznatijih knjiga hrvatske historiografije. Novije monografije koje potpisuju trenutni nastavnici Odsjeka uključuju:

Zavod za hrvatsku povijest

Dugoročna tendencija stvaranja organizacijske podloge za hrvatsku historiografiju koja bi omogućila umrežavanje i povezivanja različitih postojećih institucija urodila je plodom kada je Savjet Sveučilišta u Zagrebu donio 12. veljače 1971. odluku o osnivanja Instituta za hrvatsku povijest. Bio je to vrhunac napora da se na modernim osnovama nastavi razvijati hrvatska historiografija. Isprva je Institut za hrvatsku povijest okupio velik broj povjesničara iz Zagreba i drugih hrvatskih središta. Prvi vršitelj dužnosti direktora bio je ugledni povjesničar Ljubo Boban, a predsjednik znanstvenoga vijeća Instituta Bogdan Krizman. 

Kao samostalna znanstvena ustanova Institut za hrvatsku povijest djelovao je do 1974., pri čemu je prolazio kroz različite etape transformacije unutar Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. ustalilo se novo ime – Zavod za hrvatsku povijest, i to kao dio Odsjeka za povijest. Kasnije su u sklopu ustrojnih jedinica utemeljeni Centar za ekonomsku i socijalnu povijest, Centar za suvremenu hrvatsku povijest, Centar za komparativnohistorijske studije (od 2007. fakultetska ustrojbena jedinica) i Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti (jedini još djeluje unutar Zavoda).

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest

Krajem 1971. pokrenut prvi broj povremene edicije Radovi Instituta za hrvatsku povijest (glavni urednik Ivan Kampuš). Časopis se kasnije nastavlja pod imenom Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Do danas je izašlo ukupno 60 brojeva. Časopis izlazi i danas, a uređuje ga dr. sc. Inga Vilogorac Brčić.


Radovi Zavoda za hrvatsku povijest interdisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne priloge s područja povijesnih i srodnih humanističkih znanosti, napose arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije. 


Za digitalizirane brojeve Radova kao i za upute za autore vidi na stranicama časopisa na portalu Hrčak: https://hrcak.srce.hr/radovi-zhp