Nastava: Šimetin Šegvić

Profesor Filip Šimetin Šegvić zbog bolesti neće održati nastavu 18. listopada.