Nastava: Agičić

Profesor Damir Agičić sljedeći tjedan (16-20. listopada) neće držati nastavu i konzultacije. Studenti se s upitima mogu javiti mailom, na dagicic@ffzg.hr.