Nastava: Petrić

Profesor Hrvoje Petrić zbog službenog puta neće održati nastavu i konzultacije 18. i 19. listopada.